KARATE ZA SVIH

Karate za svih….
U želji da se pomogne i na kvalitetan način pridonose zajednici došli smo do ideje o Projektu koji bi bio namijenjen djeci sa teškoćama u razvoju, polaznicima OŠ Ravne njive. Na naš prijedlog da ih se pokuša uključiti u sport te da smo zainteresirani za provođenje karate treninga za tu populaciju naišli smo na oduševljenje, što nas je dodatno potaklo da ovaj projekt što prije pokrenemo isključivo u interesu djece.
Kroz naše dugogodišnje iskustvo ali i kroz razgovor sa djelatnicima škole došli smo do zaključaka da učenici sa većim poteškoćama rijetko imaju neku dodatnu sportsku aktivnost a i ako imaju nije im u potpunosti individualiziran pristup. Iz našeg iskustva pokazalo nam se da uključenost djece sa nekim poteškoćama u ovakav sport, koji ima i grupnu i individualnu komponentu, značajno djeluje na njihov razvoj i socijalizaciju. Naš cilj je postepeno uključivanje učenika u redovne grupe kada na primjeren način savladaju osnove karatea. Projekt je namjenjen djeci do četvrtog razreda osnovne škole kako bi ih pripremili na kasnije uključivanju u redovitu nastavu tjelesne i zdravstvene kulture ali i na aktivnije bavljenje sportom.
Projekt „Karate za svih“ je u potpunosti individualno prilagođen svakom učeniku. U radi sa djecom uz naše iskusne trenere prisutan je i nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture kako bi se rad provodio po pedagoškim pravilima. Trenutno je u projekt uključeno pet učenika a iduće godine nastavljamo sa novim kandidatima. Važno je napomenuti kako smo u suradnji sa socijalnom pedagoginjom škole dobili sve potrebne dozvole za ovaj rad (naš projekt je dio školskog kurikuluma i imamo dozvolu MZOS za provođenje).
Ovakav rad je samo dokaz da kad imate dobar plan i motiviranu ekipu nema toga što se ne može jer u našem klubu KARATE JE ZA SVIH!!

Mi imamo cilj!