SIROBUJA-KAMEN ŠINE

U sportskoj dvorani gradskog kotara Sirobuja započeli smo sa radom početkom 2017. godine.

U prekrasnoj sportskoj dvorani provode se programi treninga KARATE ŠKOLA i KARATE VRTIĆ.

TERMINI:

Ponedjeljak, srijeda i petak od
10:30 do 11:30 i od 15:30 do 16:30

Mi imamo cilj!