PLAN AKTIVNOSTI DO KRAJA POLU SEZONE

Do kraja polusezone očekuju nas slijedeće aktivnosti

04.lipnja -POLAGANJE ZA VIŠA ZVANJA (sportska dvorana Dražena Petrovića)

11.lipnja –KRK CUP (Malinska)

14.lipnja –KLUPSKI IZLET (Radošić)

30.lipnja –KRAJ POLUSEZONE

Do kraja polusezone zbog praznika neće biti treninga

26.svibnja –TIJELOVO

22.lipnja – DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE