KARATE ZA SVE -ODRŽANO POLAGANJE

Projekt odobren od ministarstva znanosti i obrazovanja sa  potporom agencije za odgoj i obrazovanje jučer je još više dobio na težini. Naime polaznici projekta  uspješno su savladali program te su položili za ŽUTI pojas.